תנאי עסקה | ביטול |  ביטוחים

תנאי עסקה | ביטול | ביטוחים

תנאי העסקה:

דגשים:

– הסכם זה הינו  הצעת מחיר בלבד ואינו מהווה אישור להזמנות טיסות, בתי מלון ואו כל שירות אחר.

– מחיר הטיול נכון למחירי הטיסות ושירותי הקרקע הידועים בחודש נובמבר 2020 ,

 – ביצוע העסקה בכפוף “לתנאים הכלליים ” המפורסמים  באתר  חברת ” סי- ביג “  להלן ” הספק” מעת לעת ובכפוף למפורט  בתכניות החבילות.

אי אישור העסקה ועמידה מלאה בתנאיה כמוה כביטול ההסכם הספק אינו מחויב ופטור מהתחייבות כלשהיא. 

– באחריות המזמין להעביר את רשימת שמות הנוסעים בלועזית כפי שרשום בדרכוני הנוסעים, מספרי הדרכון  עד 21 יום טרם היציאה ולוודא  כי הדרכון בתוקף  לפחות 6 חודשים ממועד היציאה. 

  יציאת הטיול ומחירו מותנה במינימום  25  נוסעים  שאם לא כן ,רשאי הספק לבטל את הטיול עד 7 יום טרם מועד יציאה.

  כל שינויו/או מחדל הקשור בחברת תעופה כלשהי אינו מהווה עילה לתביעה כנגד “הספק ” והאחריות כולה תהיה על חברות התעופה במקרה זה וכי” הספק ” יהיה פטור מכל פיצוי בגין שינוי ו/או מחדל שכזה.

  יתכן כי סדר הביקורים והסיורים ישתנה בהתאם ללוח הטיסות המעודכן.

– אישור סופי של החדרים והטיסות יינתן עד  14 ימים מיום חתימת הסכם זה. 

– שיבוץ המדריכים עשוי להשתנות בהתאם לצרכי הספק.

– ההצעה תקפה בהתאם לתנאי “סגירת העסקה ” בין הצדדים כמפורט  לעיל.

– ההצעה  המוצעת מתקבלת ע”י הלקוח, בתנאי מפורש שהפרטים המוזכרים בהם ובמיוחד השינויים העשויים להתבצע ע”י חברות התעופה או בתי המלון, אשר נגרמים מסיבות שאינן תלויות  בספק ואינן באחריותו. 

– ” הספק “  יעשה כל שביכולתו על מנת לאכסן את הנוסעים בבתי המלון שפורטו, אולם אם עקב סיבות ואו שינויים בלתי צפויים הקשורים בבית המלון, ” הספק”  שומר לעצמו את הזכות לשנות את בית המלון גם לאחר צאת הנוסעים לחו”ל ובלבד שיהיה ברמה דומה לבית המלון בו בוצעה ההזמנה.

– המסלול מתאר את אתרי הביקור אך לא בהכרח את כיווני הנסיעה הטיסות  או  את סדר הימים  (יתכנו שינויים בסדרי הביקורים והלינות), מגבלות כניסה לאתרים ואו החלטת המדריך בשטח.

– יתכן ויהיה שינוי במחיר הטיול בעקבות עלית/ ירידת מחירים ושינויי שער דולר/ מטבע מקומי.

המחיר אינו כולל כל מס ו/או היטל שיוטלו עד למועד היציאה לטיול.

– המזמין נותן בחתימתו על הסכם זה את התחייבותו הבלתי חוזרת לתשלום כל הכספים המגיעים ” לספק ” בגין עסקה זו ככתבם וכלשונם ומוותר על כל זכות קיזוז או עיכוב תשלומים בנוגע לטיב השירות ואו ביצוע העסקה באם תהיה למזמין ויישא בכל ההוצאות כתוצאה מאי עמידה בתנאי התשלום ומועדם .

*אישור העסקה  יש לשלוח  במייל חוזר.

ט.ל.ח   

הצטרפו לרשימת הדיוור

צור קשר

שלח לנו אימייל לכל שאלה ובירור

Sending

 © [2020] G-Dubai תיירות לאיחוד האמירויות

Log in with your credentials

or    

Forgot your details?

Create Account